Ilmainen toimitus yli 30 €:n tilauksiin!

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hiisi Hill Oy 2987557-2
Hiidentie 8, 42100 Jämsä
+358 45 787 601 60
shop@hiisihill.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjaana Kunnaton
+358 45 787 601 60
shop@hiisihill.fi

3. Rekisterin nimi
Hiisi Hill Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakaspalvelun, asiakkuuksien ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi ja tiedottaminen, analysointi ja tilastointi sekä muut näihin verrattavissa olevat tarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite sekä muut asiakkaan jakamat tiedot. Yrityksen tiedoista kerätään y-tunnus, laskutustietoja sekä yhteyshenkilötiedot.

6. Rekisterin tietolähteet
Rekisterissä olevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Tietojen luovutukset
Hiisi Hill Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakkaan tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on asiakkaan tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2-5 kohtien mukaisin perustein.

9. Rekisterin suojausperiaatteet
Rekisteri sijaitsee Suomessa, suomalaisen yrityksen ylläpidetyllä tietokantapalvelimella, joka on suojattu palomuureilla, salasanoilla, SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät tai tekniset tukihenkilöt, joilla työnsä puolesta on välttämätöntä voida käyttää rekisteriä. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Osa rekisteritiedoista saatetaan kuitenkin markkinoinnillisista tai turvallisuussyistä jakaa tietyille yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa lain mukaan viranomaisille.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, muuttaa tai poistaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Mikäli asiakas haluaa muutoksia tietoihinsa, tulee hänen olla yhteydessä osoitteeseen: shop@hiisihill.fi

Lahjakortti